2021 m. sausio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Gru    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Draugaukime

Konkursą skelbia: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“, biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 3, Marijampolė, tel. (8 343) 72424, kodas 190448919.
Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (0,75 etato)
Pareigybės lygis – A (A2).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo nuostatas įtvirtinantys teisės aktai, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – užtikrina ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę. Tvarko ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoja renginius, tobulina vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikia metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kitiems mokytojams ir specialistams – rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, rūpinasi pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams. Koordinuoja ugdymo programų rengimą, rengia įstaigos veiklos planus ir tvarkaraščius, įstaigos veiklos ir savo darbo ataskaitas. Pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
 3. lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis (MS Office programiniu paketu);
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus; išmanyti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir sau pavaldaus personalo veiklą, gebėti dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, rengti ataskaitas ir itus dokumentus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodo dalykines savybes);
 5. užpildytą pretendento anketą ( pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė aė savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir raštu.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir lopšelio-darželio „Varpelis“ interneto svetainėje.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Rita Matulienė, sekretorė.
Kontaktinis tel. (8 343) 72424, el. paštas mar.varpelis@gmail.com
Informacija paskelbta VATIS sistemoje paskelbta 2020-09-17

 

Rugpjūčio 31 d. 17:15 val. darželio salėje vyks “Kiškučių” grupę lankančių vaikų tėvų susirinkimas. Jūsų dalyvavimas labai svarbus.
Pagrindinė susirinkimo tema – vaiko adaptacija ugdymo įstaigoje.
Prašome susirinkime dalyvauti dėvint nosį ir burną dengiančią kaukę.
Direktorė

Vaikai, naujai pradedantys lankyti darželį “Varpelis”, kartu su tėveliais, kviečiami atvykti susipažinti su grupės mokytojais rugpjūčio 31 d. nuo 9.00 val. iki 10.30 val.

Atvykus kreiptis į administraciją.

Būtina dėvėti apsauginę veido kaukę ir prieš įeinant į patalpą dezinfekuoti rankas.

Laukiame Jūsų!

Visi mokiniai, kurie nuo š.m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, įskaitant darželius, nevertinant pajamų.

Kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui, reikia užpildyti Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą. Šią formą rasite internete socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

Taip pat šią formą galima užpildyti įstaigoje arba seniūnijoje.

Rugsėjo 1-osios šventės pradžia – 9:30 val. Esant geram orui šventė vyks darželio kieme. O esant blogam orui, vaikučiai švęs savo grupėse. Kieme šventė vyks vaikučių grupėms laikantis saugaus atstumo.

Pagal parengtas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas šventėje negali dalyvauti karščiuojantys asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, taip pat tie, kuriems tuo metu privaloma izoliacija.

Šventės dalyviai turėtų laikytis 1 m atstumo atviroje erdvėje. Jeigu šventei vykstant grupėse norės dalyvauti ir ugdytinių tėveliai, jie turėtų dėvėti veido kaukes ar kitas priemones.

Birželio 1 dieną minima Vaikų gynimo diena. 1949 m. Tarptautinėje moterų federacijos sesijoje buvo įteisinta Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena, o pirmą kartą ji paminėta 1950 m. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.

O ką įžymūs žmonės sako apie vaikystę?

 • Be pozityvumo ir grožio daigų negalima žmogui išeiti iš vaikystės į gyvenimą, be pozityvumo ir grožio daigų negalima išleisti kartos į kelią. – Fiodoras Dostojevskis
 • Kai pagaliau sugrįši į savo vaikystės miestą, suprasi, kad ilgėjaisi ne miesto, bet vaikystės. – Semas Evingas
 • Kiekviename žmoguje yra vaikas, kuris nori žaisti. – Frydrichas Nyčė
 • Būnant su vaiku gyja siela. – Fiodoras Dostojevskis
 • Rožei spalvas ir kvapą teikia šaknys, žmogui dorybes – vaikystė. – Džordžas Eliotas
 • Jei nešiosies vaikystę su savimi – niekada nesensi. – Tomas Stoppardas

Nuo gegužės 18 d. vėl pradeda veikti vaikų darželiai. Vaikučius į ugdymo įstaigą galės vesti visi tėvai, ne tik tiek kurie privalo dirbti. Tačiau tėveliai turėtų neskubėti savo vaikų vesti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas – tai nerekomenduojama, kol šalyje dar nėra įveiktas koronavirusas.

Tėveliai yra kviečiami labai atsakingai vertinti šitą galimybę nes karantino metu darželio lankymas yra galimybė, o ne prievolė. Su koronaviruso rizika ypač susiduria tie vaikai, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėje esančiais asmenimis.

Jeigu yra galimybė vaikų į darželį nevesti, tuomet patariama vaikus prižiūrėti  namuose, tai geresnė išeitis, nerizikuojant vaiko sveikata. Atminkime, kad koronaviruso banga yra suvaldyta, tačiau jokiu būdu ji nėra įveikta.

Visų atvedamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė bus vertinama. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3° C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (tokių kaip sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių (viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų ir kt.) dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

Mieli pedagogai ir tėveliai,

Išgyvenant sudėtingą karantino laikotarpį, ypač pažeidžiami vaikai ir paaugliai. Izoliuotas gyvenimo būdas taip pat išryškino santykių šeimose problemas. Tarnyba gauna pranešimų apie padažnėjusį smurtą prieš vaikus artimoje aplinkoje. Vaiko teisių apsaugos tarnybos prašymu su jumis dalinamės šiuo svarbiu laišku:

 

Brangūs mokiniai,

 Karantino laikotarpis – didelis išbandymas visiems žmonėms. Jei namuose patiriate skriaudą, suaugusiųjų ar kitų vaikų smurtą, nepriežiūrą, patyčias, priekabiavimą ar kitą grėsmę savo atžvilgiu tiesiogiai ar internete – NETYLĖKITE!

Susidūrę su panašiomis problemomis arba jei žinote, kad su tokiomis problemomis susidūrė Jūsų draugai ar pažįstami – drąsiai kreipkitės į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistus, kurių kontaktus rasite www.vaikoteises.lt  arba „Pagalbos vaikams liniją“ www.pagalbavaikams.lt.

Su šia linija galima susisiekti trimis būdais:

*Nemokamu telefono numeriu 116 111 per „Vaikų liniją“;

*Elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt,

*Tiesioginėmis konsultacijomis „online” (interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt pagrindinio puslapio kairės pusės apačioje rašant skiltyje konsultuokis tiesiogiai).

 Dėkojame už bendradarbiavimą.

Kviečiame vaikų lopšelio-darželio “Varpelis” darbuotojus ir tėvelius, globėjus, senelius skirti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) darželiui, kurio dalimi Jūs esate, kurį lanko Jūsų vaikučiai ar anūkai.

Tai galite padaryti iki 2020 m. liepos 1 d. elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS). Instrukciją, kaip užpildyti deklaraciją (forma FR0512), rasite VMI puslapyje.

Jums reikalinga informacija

Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 190448919;

Paramos gavėjo pavadinimas – L / D VARPELIS.

Nuoširdžiai dėkojame visiems praėjusiais metais skyrusiems dalį GPM mūsų įstaigai. Kelis metus taupėme paramą ir ją panaudojame naujų lovyčių, kuriose dabar miega vaikučiai, įsigijimui.

Kilus klausimams, galite skambinti telefonu 8 343 72424.

Užpildyti prašymą Jums mielai padės lopšelio-darželio administracijos darbuotojai.

 
Vadovaujantis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo A.Verygos sprendimu, nuo balandžio 27 d. iki karantino režimo pabaigos ikimokyklinio ugdymo įstaigos organizuoja vaikų priežiūros paslaugas. Šiuo atveju tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) turi:
 
1) Lankomai įstaigai pateikti prašymą ir abiejų tėvų darbdavio pažymą dėl būtinumo darbo funkcijas atlikti darbo vietoje.
2) Vaikų maitinimą ugdymo įstaigoje užtikrinti iš namų atneštu maistu. Užtikrinti atsinešto maisto kokybę.
3) Atsakingai teikti informaciją ugdymo įstaigos vadovui apie priežiūros poreikį. Išaiškėjus, kad pateikta informacija yra klaidinga, vaiko priežiūra nutraukiama.
 
Vaiko priežiūra užtikrinama namuose, kai:
1) vaikas serga lėtinėmis ligomis;
2) vaikas gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 metų amžiaus asmenimis ir/arba sergantiems lėtinėmis ligomis.